Elektromobilność

Elektromobilność jedyną drogą? Czas to przemyśleć

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

Elektromobilność jedyną drogą? Czas to przemyśleć

2022-09-30

Zaniepokojeni sytuacją na świecie producenci samochodów, producenci części motoryzacyjnych, producenci paliw oraz stowarzyszenia branżowe wzywają do negocjacji trójstronnych w celu pełnego wdrożenia wyników ogólnego podejścia Rady, by …